Header image  
Минчо Тодоров  
line decor
        
line decor
 
 
 
 

 
 
ТВОРЧЕСКО АТЕЛИЕ

Античност - приложна и художествена керамика

Минчо Тодоров е единственият в България, който изработва точни копия на антични делви и амфори от времето на римляните. Днес овалните съдове от древността украсяват зелените площи в паркове и градини. Копия на антични керамични декоративни изделия пренасят до нас ценни фрагменти от културните традиции на далечни предшественици. Керамични пана, стилизирани декоративни съдове, красиво изваяни делви и саксии, сувенири, архитектурни елементи и детайли, уловили светоусещането на автора и белезите на различни епохи, хармонично се вписват в съвременните архитектурни пространства.

Съвременност - монументални творби

Художникът е възстановил стъклописите в Съдебната палата в София и е реставрирал витражите по стълбищата, главното фоайе, тържествената зала, също и тези откъм главния вход на Министерство на финанасите. Автор е на монументални декоративни творби в обществени сгради във Велико Търново, Стара Загора, Перник, Варна, Слънчев бряг. Минчо Тодорв е автор на цялостния проект за скулптурна фигура на Св. Иван Рилски с височина над 3 метра, изработена от южноафрикански черен гранит. Отскоро скулптурата се извисява в гр. Перник и като произведение на изкуството свидетелства пред обществеността за високия духовен ръст на светеца, за вярата, молитвата и аскетичния дух на човека, призван към небесно служение.

 
 

 

 

 

АНТИЧНОСТ
Копия на делви и амфори от времето на римляните.